Bokslipp in triplex

«Med Hitler til det siste», «Han var min sjef» og «Jeg var Hitlers sjåfør», Notabene Forlag 2010

Et søk på måfå, borte hos Bokkilden.no, ga en hyggelig overraskelse i morgentimene. Det viser seg nemlig at de tre bøkene jeg slavet over i sommer, i ansikts sved og allting, omsider er sluppet på publiken.

At det skulle bli så meget arbeid med dem, har en rekke årsaker, som den omstendelige, tyske syntaksen, via engelsk – og utallige referanser til obskure steder i Ukraina (eller andre bortgjemte steder der øst), hvis gamle, tyske benevnelser – igjen via engelsk – avstedkom nitid research rundt annenhver setning. Cirka.

Foruten at jeg like godt satte (eller brakk om, om De vil) sidene, mens jeg var i gang. Men jeg skal ikke ha æren for omslagene (bykset “mavebeltet” på boken ute til høyre gjør, i billedet for oven, er trolig kun et utslag av tettere faksimileutsnitt). Til det ble tiden for knapp. Man har da annet å bestille.

Hvorom alt og intet gjør jeg kort prosess med følgende introduksjoner (sakset fra Bokilden.no):

De bemerkelsesverdige memoarene til en av de siste som forlot førerbunkeren inkluderer profilene til fremtredende medlemmer av Hitlers indre krets. Heinz Linge arbeidet for Adolf Hitler i en tiårsperiode, fra 1935 og frem til Førerens død i bunkeren i Berlin i april 1945. Han hadde ansvar for å passe døren mens Hitler og Eva Braun begikk selvmord, og hjalp med å bli kvitt likene. I årene som kammertjener var Linge ansvarlig for alle aspekter ved Hitlerhusholdningen*, og befant seg hele tiden ved hans side. I begynnelsen av memoarene hevder han at “Jeg stod Hitler nærmere enn noen, med unntak av Eva Braun.”

Kjøp den da, De

En svært personlig beretning om Hitler og hans innerste krets. Christa Schroeder var Hitlers sekretær fra 1933 til hun ble arrestert 28. mai 1945. I det tidsrommet fikk hun førstehåndskjennskap til mange av de avgjørende politiske og militære begivenhetene i perioden. Hun var vitne til Hitlers reaksjon på Röhm-kuppet i 1934, og ledsaget ham på reisen til Østerrike etter annekteringen i 1938. Hun så de sønderknuste tyske byene da hun reiste rundt i Europa på Førerens spesialtog, og gjorde notater da Hitler dikterte dagens ordre til styrkene. Hun var også til stede etter drapsforsøket på Hitler 20. juli 1944, og tilbrakte mye tid i den beryktede bunkeren da krigen var på hell. Alt beskrevet i detalj i disse fascinerende memoarene.

Kjøp den da, De

Erich Kempka tjenestegjorde som Hitlers privatsjåfør fra 1934 til Føreren tok sitt eget liv 30. april 1945. Hans åpenhjertige memoarer bidrar med en unik fortelling, som kulminerer i de dystre dagene i bunkeren under Berlins sønderknuste gater. Kempka begynner med å beskrive sine plikter som medlem av Hitlers stab i de tidlige årene, da han fulgte Hitler over hele Tyskland under Førerens valgkamp i 1932. Hovedtyngden i disse memoarene dekker imidlertid tiden i førerbunkeren i Berlin, i løpet av de siste par månedene av krigen, inklusive tiden han tilbrakte med Hitler, på den siste reisen til fronten i mars 1945, og de kaotiske ukene som fulgte.

Kjøp den da, De

Jesus, mann, så kommers jeg plutselig var blitt, da.

P.S. Jeg tror omsider jeg har klart å børste av meg det verste av sommerens nazistøv, med kun sporadiske hanemarsjtendenser over stuegulvet.

*) Det der kan ikke jeg ha skrevet! Jeg ville ha skrevet “hitlerhusholdningen” eller “Hitler-husholdningen”. Skal da folk aldri lære seg at man ikke tukler med pettersonske skriverier?

2 thoughts on “Bokslipp in triplex

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s