Lovende tungtvann-takter

Det er med visse forventninger jeg vanligvis ser frem til større produksjoner i regi av NRK Drama. Ikke til produksjonen per se (som enkelte ynder å uttrykke det), men til den påfølgende debatten – om produksjonens beskaffenhet. I så måte skiller ikke den siste storsatsingen, Kampen om tungtvannet, på seks samfulle episoder, seg nevneverdig ut – om vi ser bort fra det enkle faktum at jeg også hadde visse forventninger til selve serien.

Forventningene var basert på det lille jeg hadde sett av teasers, med tyskere, så vel som briter, som ble troverdig portrettert, med en uklanderlig språkføring, på sine respektive språk, og med kulisser og en tidskoloritt som ikke virket helt borte vekk (noe som i norske produksjoner sant å si er en sjeldenhet):

Men så skal vi ikke glemme at serien primært er laget som underholdning, noe produsentene også var snare om å poengtere, med sine advarsler om at den som leter etter historisk diskrepans, neppe blir skuffet (skjønt det vel er det de blir). Noe de heller ikke blir – denne bloggeren inkludert. Lykkeligvis er jeg altså ikke alene. For hva fant jeg ikke i Fjøsbok-feeden, umiddelbart etter sending? Jeg nevner, om ikke i fleng:

Ikke å forglemme en venn som stilte det betimelige spørsmålet:

Skjøt tyskerne virkelig flymannskapene på stedet? Tilsynelatende før de hadde fått forhørt dem? Ikke bare brutalt, men merkelig.

Og avstedkom en harang av en diskusjonstråd, som avdekket at så, med mye mer, vitterlig ikke var tilfellet.

Alt her vil vel enkelte lesere ha stemplet noen av oss som uforbederlige geeks, selv om denne bloggeren er mer enn villig til å overse et dramaturgisk grep her og der – som spørsmålet om hvorvidt de britiske soldatene ble skutt, uten forutgående forhør. Skjønt jeg, som Morten, oppi lia her, også syntes den i overkant moderne Hackney-taxien virket vel malplassert (stripene på glideflyene heftet jeg meg derimot ikke ved, overhodet).

Derimot har jeg det med å henge meg opp i det språklige, som for eksempel hovedperson Leif Tronstads (spilt av Espen Kloumann-Høiner) markante yankee-engelsk, i tykkeste London og Skottland, noe som foresvevde meg en smule pussig, epoken tatt i betraktning. Hadde den unge kjemiprofessoren fartstid fra et amerikansk universitet, kan hende? Lite tyder på det.

Det er vel slike ting som bare skjer, når man parkerer produksjonen i norske hender, tillikemed bruken av termer som «vertskap», om det som granngivelig er herskapet (med mindre den andre formen virkelig har vært i bruk – om aldri så misforstått. Det kunne saktens forsvare blemmen):

Kampen om tungtvannet

Et forsonende trekk ved slike blundere, er selvfølgelig at det vitner om egalitære Norges sjarmerende mangel på herskapelig omgang. Og hvem vet, kanskje tjenerskapet regnes som gjester? For øvrig er det vel ikke nedlagt for meget arbeid i å tilpasse dialogen den tidsepoken den er satt til å speile, men selv det kan jeg se mellem fingrene med.

Jajajjj … Jeg har slikt å gjøre.

Ser vi bort fra slike bagateller, som vi utvilsomt får betydelig flere av, etter som serien skrider frem, syns jeg Kampen om tungtvannet alt i alt har vært en usedvanlig positiv opplevelse, så langt. I sjokkerende grad, faktisk. Jeg tror det må ha sammenheng med det sammensatte persongalleriet, som for én gangs skyld ikke bærer synderlig preg av det sedvanlige, gjennomnorske «forbrytergalleriet».

Skjønt de selvfølgelig ikke klarte å dy seg for å inkludere Kjosås. Men det får vi tåle.

Selv om tungtvannsaksjonen er blitt tværet ut, i det vide, brede og pinlig detaljerte, like siden Heroes of Telemark (om ikke før), tror jeg pinadø jeg gleder meg til fortsettelsen.

Hva gir De meg?

IMG_0242.JPG

20140202-130620.jpg

Who’s the leader of the club,
That’s made for you and me?
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E!