Si hva du vil, men den gir noen fine kontraster, skumringstimen. Her knipset med mobil – og litt ekstra lukkerhastighet. Og ok, da, litt filtrering, for ekstra flair.

Fra stedets lille kirkegård, i skumringen, for halvannen time siden.