Western Norway outraged by national press negligence during #Bergen2017

As per usual the public in the western parts of Norway is outraged by the capital city-based national press’s negligence during the 2017 road world championship in Bergen, leaving the coverage to the Bergen-based press.

As, of course, they should – after all, who better to do it?

Indeed, why would they possibly want the capital’s press to meddle in this?

This boils, when all is said and done, down to the good old inferiority complex we are left to endure on a daily basis.

Oh, and by the way:

Photo: Archive picture from the old dock – Bryggen – in Bergen (blogger’s photo).

En stakkar må ha lov til å drømme.

(Også om at Ruter tar tilbake gammelt navn og gammel visuell profil.)

Bergenske nynorskforviklinger

WTF, tenkte jeg …

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

At man presterte å tillegge «vener» vennlige implikasjoner, lar seg vanskelig forklare på andre måter enn at man simpelthen har bebodd nynorsktraktene for lenge. Eller så er det alderen. Hvorom allting er:

Dette, tillikemed Facebooks utidige annonseinsinuasjoner, basert på herværende bloggers tilårskommenhet, kan helt enkelt ikke fortsette lenger!

At Bergen derimot er en nynorskbastion, se derom hersker det i alle fall ingen tvil.

Hele Bergen frifunnet

I hele Bergen lyder i dag et lettelsens sukk, etter at tiltalen mot byens tidligere ordfører Trude Drevland frafalles etter bevisets stilling, som det heter, til muntre gratulasjoner alle vegne. I Bergen, vel å merke.

I landet for øvrig stiller man seg nok noe mer undrende, uten at jeg dermed skal ha sagt noe som helst om skyldspørsmålet. Derimot lurer jeg på om en henleggelse etter bevisets stilling er jevngodt med frifinnelse, for med slike begrunnelser vil mistanken alltid hefte ved en, vil den ikke?

Jeg var fristet til å spørre noen advokatvenner, var det ikke for at de fleste advokater jeg kjenner er bergensere – bergensere som, slik bildet over illustrerer, stiller seg bak sine egne, i alle fall når resten av landet forholder seg kritisk. Så det lot jeg være.

Hele Bergen ser ut til å ha brutt ut i en slags unison jubel, så det er ikke fritt for at du går litt WTF, men kanskje jubelen har noe med denne forsiden, sist lørdag, å gjøre?

skandale Trude Drevland korrupsjon
Skandalejubel i Bergensavisen lørdag 10. desember 2016.

«Drit i Norge, leve Toten» er et fyndord som tilskrives totningene, og kanskje er det universelt? «Drit i loven, leve Bergen», iallfall.

Selv Dagsrevyen syntes ivrig etter å frikjenne, med Aftenpostens politiske redaktør, Trine Eilertsen fra Bergen i studio, som selvfølgelig også anså frifinnelsen selvskreven, som bergenseren hun engang er.

Med alt det sagt, har jeg ingen interesse av å rope om blod. Presseviraken har vært så intens mens det hele har stått på, at straffen for lengst er å anse ferdigsonet, skulle hun likevel være skyldig.

At Bergen trekker et lettelsens sukk, er det imidlertid ingen tvil om. Utenbys anklager mot byens ordfører er nemlig jevngodt med anklager rettet mot hver og én av byens innbyggere.

I dag derimot, er det en hel by som er frifunnet. For øvrig:

https://nedtegnelser.com/2016/11/14/hva-er-det-med-bergen/

Toppfoto: Tidligere bergensordfører Trude Drevland (H). Fotograf: Nina Aldin Thune/Wikimedia Commons.

Skandale!

Men hei, om det gavner Bergen …

Og breiflabb overalt

Et øyeblikks opphold – eller opplett, som de innfødte uttrykker det. Nesten så en får julestemning.

Men bare nesten.

Utvilsomt. Ikke å forglemme hva de kunne ha utrettet for omgivelsenes forskjønnelse (var de ikke så opptatt med å henge opp neonlys).

Knipset i Bergen, lørdag 3. desember 2016.

P.S. Kunne jeg, for rekorden, bare få anføre at jeg muligens ville ha skrevet «There’s a lot of good people around», om enn de er flere?

Hva er det med Bergen og omegn?

«Hva er det med Bergen?», spurte jeg, i en bebloggelse om det skandalebefengte politidistriktet i vest her om uken.

Men det var før Operasjon Dark Room eksploderte i fleisen på oss, og åpnet for en omformulering:

Fra Dagsrevyen-innslag om Operasjon Dark Room. Skjermdump fra NRK.
Fra Dagsrevyen-innslag om Operasjon Dark Room. Skjermdump fra NRK.

Hva er det med Bergen – og omegn? Eventuelt WTF!?

Smått paralysert som jeg rimeligvis er, skal jeg, som ellers, ikke slutte meg til hylekorets korsfestelses- og kastrasjonskrav, men fjetres like forbannet over forekomsten i eget nærområde – og over at de over 5000 brukernavnene politiet har avdekket, i all hovedsak er norske.

Hører De? 5000+!

Hva er det som skjer med oss? Eller var det alltid slik? Er vi bare blitt mindre flinke til å feie uhyrlighetene under teppet?

Jeg er usikker på om jeg egentlig ønsker svaret.

Si det som det er, Songstad

Vi får tro de fleste lot seg ryste av alt som fremkom i politiets pressekonferanse, om den såkalte Operasjon Dark Room i går – en etterforskning som er alt annet enn sluttført, og dermed kan ta stor skade av søndagens PR-stunt.

Det er bare det at bergenspolitiets omdømme nå var så frynset, at situasjonen påkalte handling, nærmest hvilken som helst, og i desperasjonen famlet man seg frem til en sak som definitivt fortjener offentlighetens søkelys. Men helst først etter å ha forsikret seg om at involverte ikke rømmer landet?

Tragisk som den er, har denne saken flytt til overflaten i det umiddelbare kjølvannet av VGs avsløringer, om svært kritikkverdige forhold i bergenspolitiet, og det er her det begynner å bli interessant (bloggers uthevelser):

  1. Den 52 sider lange varslerrapporten VG forholder seg til, tar opp politidistriktets nedprioritering av alvorlige narkotikaforbrytelser i tidsrommet 2013 – våren 2016
  2. Politiet har begrunnet bortprioriteringen av disse sakene med at en langt større sak har slukt alle disponible ressurser
  3. I september 2015 ble en 22-årig mann anmeldt for seksuell omgang med en 14-årig pike, og Operasjon Dark Room var i gang

Mitt spørsmål til politimester Kaare Songstad blir dermed:

Ettersom Operasjon Dark Room ikke var iverksatt i tidsrommet 2013 – september 2015, tolker jeg det slik at ressurser likevel var disponible i den perioden – eller mener politiet å antyde at det ligger en enda større sak i buskene og lurer?

Eller farer du bare med fantestreker?

En liten ting til: Jeg forstår det slik at ±25 polititjenestemenn og -kvinner har vært involvert i Dark Room-arbeidet, og dermed har stått i veien for å hindre annen alvorlig kriminalitet (skjønt jeg altså holder muligheten åpen for at du har en langt større sak – den virkelige ressursslukeren – i ermet noensteds). Men er politidistriktet virkelig ikke større?

Bill. mrk. Spent

Det er ingenlunde meningen å sitte her og fyre av beskyldninger, Songstad, men hjelp en forvirret blogger, er du snill. Og for all del, ja: Få has på disse overgriperne – i en viss fart! Jeg innser at det kan vise seg vanskelig, nå som dere har blåst saken big time, men prøv lell.

Og for øvrig: Hva er det med Bergen?

Foto: Politimester Kaare Songstad, Vest politidistrikt. Skjermdump fra Dagsrevyen.

Hva er det med Bergen?

Behovet for å rose det 21. århundres norske presse, er ikke direkte påtrengende, som mine sporadiske lesere utvilsomt vil ha registrert, selv om det hender den glimter til, slik VG gjorde i helgen, med de aller siste i den endeløse rekken brudd på regler og etikk i bergenspolitiet, skjønt det journalistiske håndverket begrenser seg til formidling av en varslerrapport, som slumpet til å ramle i avisens fang.

Prisverdig at de deler med leserne er det nå lell.

Hanseat-våpenskjold Hansa
Med nebb og med klør.

Det enkle faktum at man er født og oppvokst i Bergen, gir rimeligvis ikke grunnlag for et kvalifisert syn på den lokale politietatens praksis, men en gang i verden, for en tre-fire tiårs tid siden, hadde man inngående kjennskap til byens formelle og uformelle maktstrukturer – og er det én ting man kan hevde om Bergen, er det at byen er helt Twin Peaks, og bestrider enhver utvikling og forandring, med nebb og med klør. Som også er årsak til at man anser sine gamle erfaringer vel så gyldig nå, som på tidlig 1980-tall  – på hvilket tidspunkt ukulturen, blant annet representert ved politivoldsakene og bumerangsakene, alt var kjente fenomener.

Selvfølgelig vet jeg ikke hvorfor alt går så fryktelig galt i Bergen, med hvilket jeg ingenlunde begrenser meg til politiet. Det jeg imidlertid vet, er at næringsliv, handelsstand, politikk, forvaltning og rettsapparat, fra politi, via advokat- til dommerstand, er svært tett sammenfiltret, gjennom buekorpsenes gamlekar-foreninger, Selskabet den gode hensigt (kjegleklubben), 17. mai-komité, losjer, SK Brann, Salgs- og reklameforeningen, Bergens rederiforening, «herremiddager», Bergen Høyre og allehånde nettverk med lange tradisjoner, alle preget av et imponerende monn gjensidig lojalitet, som stikker kjepper i ethvert hjul som kan tenkes å trille i en retning som bringer noen av leddene i vanry. Og de vanker der, alle mann alle – for menn er de i all hovedsak, fortsatt, fortrinnsvis iført livkjole.

Inviter en nyttig byråkrat og embedsmann inn i varmen, og ubrytelige vennskapsbånd er knytt. Før du vet ordet av det, sjangler inspektør Snusen og konsul Kjell Tring smått forsoffent opp gjennom Kalfaret, etter en fuktig kveld i Kjegleklubben. Da begriper man også hvor fort det kan bære så fryktelig galt avsted. Bergen i en skallet nøtt, for større er byen altså ikke.

Det er rent så man får vondt av egnens politimester, som levnes få andre valg enn å lyve landet huden full på riksdekkende TV, med mindre, selvfølgelig, han inngår i uvesenet.

Kaare Songstad
Politimester Kaare Songstad, Vest politidistrikt. Skjermdump fra Dagsrevyen.

For du blir ikke sittende som politimester uten. Det siste er mer av en antagelse enn en påstand – men en jeg tror favner all gjøren og laden mellom fjellom syv. For, som det heter i sangen som bringer dem alle i stram giv akt, Udsigter fra Ulriken (muligens bedre kjent som Bergensiana eller Nystemten – bloggers uthevelser):

Bedre frem, Bergen, det Handelens Sæde,
strækkende Arme om seilbare Vaag.
Derhen høifarmede Jægter med Glæde
rustes hver Sommer til dobbelte Tog;
derfra gaae Skibe saa vide om Land;
der kiøber, der sælger, der handler hver Mand.

Og handelsvarer kan være så mangt – like ned til ens sjel og integritet (spør doktor Faust – eller en hvilken som helst cruisereder, på jakt etter gudmor).

Jeg vet hvor konspirasjonsteoretiserende det lyder, men tro meg, de bergenske bindingene er av et helt spesielt slag. Deri tror jeg også vi finner mye av svaret på at så mye i Bergen går som det går.

Toppfoto: Politibil (utsnitt). Fotograf: Ralf Roletschek/Wikimedia Commons.