Og der var plakaten man har mekket for gjenforenings-evenementet til svigerfars 1980-tallskor, Fjordablæst, ferdig – i liggende A3-format (svigerfar: Barte-Sam i midten).

Tenna i taket og hæla i tapetet, formoder man.

Følg med på oppslag i et landlig busskur nær Dem.

Nynorsk? Pøh, easy breezy!

Det er ikke så meget å si om stedet man bebor. Det jeg derimot kan si, er at en fjerdeplass i Sentrumsløpet kvalifiserer for skryt i lokalavisen.

Make of that what you will.

Vår sårbare infrastruktur

Det fins mange grunner for min sterke skepsis til privatisering av en rekke samfunnskritiske tjenester, hvori innbefattet telekommunikasjon, men jeg nøyer meg med å fastslå at jeg, siden tretiden i går, har vært telefonisk utilgjengelig for forretningsforbindelser, så vel som familie og venner.

Noe jeg oppdaget akkurat idet jeg skulle gjennomføre et viktig telefonmøte, i forbindelse med et kritisk prosjekt, som skal være ferdigstilt over helgen, og som betinger fortløpende kommunikasjon gjennom den.

Til min store lykke har jeg imidlertid ikke bredbånd hos samme leverandør (underforstått: hos Telenor), slik at jeg faktisk får arbeidet (og publisert denne bloggposten) gjennom helgen. Mange her omkring, hvorav de fleste næringsvirksomhetene, er ikke like heldig.

Til mine forbindelser: Det har liten hensikt å ringe, men under de rådende omstendigheter, følger jeg e-posten, selv om det er helg, og andre digitale kanaler.

(Om ikke akkurat her.)

Bygda flommer over av hyttefolk i påsken, sin umiskjennelige vane tro, og far må, om aldri så motvillig, innrømme nederlagets absolutte totalitet, idet at datter, født på Ullevål og delvis oppvokst i Oslo og Bærum, hengir seg til nedsettende omtale av byfolk.

Mor: 1.
Far: 0.

Gremmelse

Oppsiden, selvfølgelig, er at pikebarnet for gjennomintegrert er å regne.

Du vet du har forsømt din indre tabloidblogger, når du begår en bloggpost om landsens homser og øl, under overskriften «Storm i et ølglass» – og kunne ha skrevet «Gay på landet».

Disgusted by the blogosphere, blogger reverts to … blogging. Blogger's elf portrait.
Herværende blogger.

Rural districts can’t be cities – and never will be

FUN FACT: Recent Norwegian discourse reveals a widespread misconception that even the remotest village deserves every single advantage found, not only in cities, but in the capital itself, while the capital, on the other hand, is worthy of total annihilation.

I’m looking forward to that. Knock yourselves out.

This is, by the way, where I live:

Kattaland Panorama
Whence this blogger hails (shot on a summer day).

How wrong they all are is fairly self-evident, so shan’t try to elaborate, except to ask what they think the point in having a capital may possibly be.

Also (for Norwegian readers):

Kødda. Det fins ikke ett ungdomsparti i kommunen engang – eller andre tilbud som bidrar til å skape samfunnsengasjerte ungdommer.

Dels, utvilsomt, fordi det knapt fins ungdommer i egnen, men også fordi det ikke oppfordres til den slags.

Og så fikk far et påskudd til å mekke fanzine anno 1977 eller så (bare forsiden, da), med ganske andre midler enn forna da’rs skrivemaskin, saks og lim.

P.S. Ok, så jeg kan fleipe med det nå. Sannheten er imidlertid at jeg får vondt i magen av at tenåringsdatter må vokse opp under slike forhold. So there.

Bør også politiet være oss selv nærmest?

De fleste har formodentlig fått med seg at landet i dag ble vedtatt 126 «tjenestesteder», de fleste av dem lensmannskontorer, fattigere, utvilsomt til høylytte protester fra dem som nå må vinke nærpolitiet farvel.

Selv er man så heldig å bebo en kommune som mirakuløst nok ikke mister sitt, men tror nok temperaturen hadde steget, også her omkring, skulle vedtaket vise seg å omfatte oss. Protestene våre pleier å være ganske heftige, nemlig – de gangene det er vi som rammes, vel at bemærke. Det er det imidlertid og for anledningen ikke, om det kan bidra til å forklare tausheten på denne kanten, hvor nærpoliti-reformen ikke har slått ut i full blomst.

Hvor utypisk det enn måtte være, drister man seg likevel til et lite varsku – på hele landets vegne. For visst skal politiet bli mer robust, som det heter i departements- og direktoratkretser, men det er vel ikke så sikkert det er til rare hjelpen, om hjelpen kommer én time à to for sent.

Vi er nemlig, og som alt benevnt, oss selv nærmest. Det må politiet også være.

Oss, altså.

Nærmest.

Tross alt er det ikke alle ting vi, med kjappe pennestrøk, kan «effektivisere» oss bort fra. Kriminalitet, for eksempel, tror jeg muligens er blant dem.

Og der var juletreet i hus. Egenhugget i egnens skog i dag. Tror ikke?

Exhibit A:

Juletrehogst juletre skog Jarle
Villmarkens sønn fanger juletre. Fotograf: Datter (13).

Værforholdene innbyr imidlertid ikke til verdens juleste julestemning, men vi har jo ingen menneskeskapte klimaendringer, så da så.

Det bør muligens, og i rettferdighetens navn, anføres at husbond og viv delte på sagingen, dog. Treet oppi toppen er for øvrig også egenhendig. Tegnet, vel at bemærke. Svært hastig, som en vil se, og hovedsakelig ved hjelp av polygoner, så big deal, right?