Du har:

Skurkebanken Nova Bank, i den danske spenningsserien
Skurkebanken Nova Bank i den danske spenningsserien «Bedrag». Skjermdump fra NRK.

Og du har:

DNB
Den Norske Bank.

Det kan selvfølgelig bero på at mitt tidvis overdrevent grafiske jeg ser ting som overhodet ikke er der (det ville ikke ha vært første gang), men er det noen som forsøker å fortelle oss noe?

Sorry, man har slikt å gjøre.

Bukker, havresekker, skatteflukt og statseierskap

Det er klart DNB har svin på skogen, inntil adskillige, får vi tro, så jeg klandrer ikke konsernsjef Rune Bjerke for den nervøse fremtoningen han for tiden gir for dagen. Men det betyr ikke at jeg er videre komfortabel med det som nå fremstår som en veritabel hekseprosess.

Jeg er ikke i ett øyeblikks tvil om at bankens konsernledelse har mye å svare for, og om at de holder godt tett om det meste, men de er altså ikke alene, og grumset i delvis statseide DNB, Statoil, Telenor, Kongsberg-gruppen, Hydro og Yara, er bare toppen av isfjellet.

Fordi de drives etter en praksis som er knesatt i norske foretak av en viss størrelse, hvor Rune Bjerke ingenlunde skiller seg ut. Teksten fortsetter under illustrasjonen.

VIP banking by DNB. Bloggers manipulasjon.
VIP banking by DNB. Bloggers manipulasjon.

Nå er det selvfølgelig kritikkverdig nok at en forretningsbank legger til rette for skatteunndragelser i stor skala, om ikke også staten skal kompromitteres, som eier – og dermed delaktig. Men det er ikke mitt eneste argument for avhendelse av statens aksjer, for staten skal strengt tatt kun ha én bank; sentralbanken, vanligvis omtalt som Norges Bank.

Ikke dermed sagt at vi skal blottes for forvaltningsbedrifter. Det fins områder hvor statlig eierskap ikke bare er ønskelig, men en forutsetning for statens eksistens, selveste – som infrastruktur, helse, sosial, justis, forsvar og annen beredskap.

Av samme grunn mener jeg statlig telekomeierskap, med hvilket jeg mener 100 prosent eierskap, er et avgjørende kriterium. Delprivatiseringen av Televerket var med andre ord en formidabel tabbe, som bør korrigeres ved første og beste anledning. Teksten fortsetter under illustrasjonen.

Televerket
Televerket-logo, vektorisert av blogger.

I stedet har vi en delprivatisert telekomgigant, som er involvert i globalt – og, utvilsomt, hjemlig – snusk av ypperste merke.

Skulle staten velge å selge seg ut (noe det er på høy tid at den gjør!), gir det selvfølgelig ingen av de da helprivate konsernene fripass til å fortsette med skurkestrekene, men staten vil i det minste ikke være involvert.

Og så blir det kanskje lettere å gå dem etter i sømmene?

Som vi vet, er det sjelden smart å sette bukken til havresekken. For skal vi først være ærlig: Er det ikke det vi gjør?

Men bare så lenge staten forblir delaktig – noe den granngivelig er.

Foruten, selvfølgelig, at staten strengt tatt ikke skal opptre som spekulant. Da er det ikke så rart at vi får new public management, det er jo ikke det.

Toppillustrasjon: Pengene flyr! Bloggers egen montasje, basert på kart fra Cliparts.co

VIP banking by DNB. Bloggers manipulasjon.
VIP banking by DNB. Bloggers manipulasjon.

Skjønner ikke halloien. VIP-ene skal da ha banktjenester, de også, eller?

DnBs «spleiselag» ble bonus-fest – NRK – Norge

DnB-sjef Rune Bjerke sa at strengere kapitalkrav måtte betales av eiere, ansatte og kunder. Det såkalte «spleiselaget» har gitt høyere utbytte til eierne og mer bonus til toppledelsen.

Samtidig som DnB har bydd på utbytte- og bonusfest for eiere og toppledelse, har de tatt seg bedre betalt av kundene gjennom å øke marginene.

Alt med henvisning til «spleiselaget» konsernsjef mente var nødvendig for å møte kravet om strengere kapitalkrav.

via DnBs «spleiselag» ble bonus-fest – NRK – Norge.

Men skulle ikke disse NRK-journalistene ta seg en liten bolle snart? Alle vet at det blåser godt på toppene.

Hadde journalistene risikert hårsveisen for mindre enn åtte mill i året, kanskje?

Tenkte heller ikke det!

Gjør det dere skal gjøre, journalister, og la banksjefene gjøre jobben sin. Selv om den går ut på å få andre til å gjøre den for seg, er ikke forblåste fjoner noen deltidsjobb, akkurat. Det syns jeg pressen godt kan legge seg på minnet.