On this day, Europe Day 2017, let us all pay tribute to the European Union, the very cause of 72 years of peace in our part of the world.

Først oss selv, så oss selv. Og så, om det er noe igjen … Oss selv.

Som et apropos til konklusjonen i forrige post. Fra Aftenposten i dag:

Følg gjerne bloggen på Facebook, forresten. Det hender jeg stundom poster ting der, som ikke postes her omkring (som Aftenposten-faksimilen over).

Happy 60th birthday, EU!

Illustration: EU love. Blogger’s drawing.

Etter at vi ble landet med verdens strengeste innvandringspolitikk, har det slått meg at vår evne til å ense eller gjenkjenne rasisme i resten av Europa, er redusert til et absolutt minimum. Med mindre de, ulikt oss, uniformerer seg, da.

Tid for revurdering?

I løpet har relativt få år har vi vært vitne til at nasjonalismen har styrket sitt fotfeste i land etter land, til den, selv her i det engang rause Norden, også begynner å gjøre seg gjeldende – ikke bare i folkedypet, men langt inn i Regjeringens korridorer.

Rett skal imidlertid være rett: Ikke alle legger de samme definisjonene til grunn for nasjonalismebegrepet. Senest i dag overhørte man en av NRKs sportsjournalister kalle seg nasjonalist, selv om ethvert oppegående individ forstod at det nok var patriot han mente. Ikke desto mindre brer isolasjonistiske, rasistiske og identitære og nasjonsforherligende holdninger seg i stadig bredere lag. Alt mens Den europeiske union rystes i sine grunnvoller – av just de kreftene i respektive medlemsland.

Nå er det ikke bare nasjonalistene i EU-landene som vil unionen til livs. Både Russlands president Putin og USAs president Donald Trumps uttalte mål er å se EU i ruiner, for dermed å styrke egen makt i og over Europa.

Spørsmålet man, som ikke-nasjonalist, uvegerlig må stille seg, er om Norges posisjon fortsatt er å holde et ikke-nasjonalistisk EU-medlemskap på armlengdes avstand – eller om de nasjonale holdningene har grepet oss så sterkt at vi stiller oss på Geert Wilders, Frauke Petry, Marine Le Pen og Sylvi Listhaugs side.

Mye, like ned til deler av næringslivets markedsføring, kan tyde på det:

Herværende bloggers holdning har, som egen JA-reproduksjon oppi toppen indikerer, ikke endret seg siden 1972 (eller 1994, for den saks skyld), men det er lite ved det rådende klimaet som tyder på at man vinner mer gehør nå enn da. Trolig tvert om.

Like fullt er det på høy tid å ta vårt selvsentrerte standpunkt anno 1994 opp til revisjon.

Dream on, sier De?

Will do!

Every man for himself

This blog’s expressed concern for America’s political development is nothing to do with America, really. The worries are rooted in the indisputable fact that the U.S. is, after all, the planet’s most powerful nation, which is not to say that I’m not concerned for Europe.

Au contraire Europe is pretty much the same, with upcoming elections in a large number of countries this year, many of whom readily prepared to follow America’s lead, inspired by the American alt-right movement’s huge success.

Unfortunately we see a nationalist wave sweeping, not only the west, paving the way for continued disintegration (last year’s Brexit may soon seem a pale memory, compared to what’s in store).

Seeing European nationalists convening in Koblenz this weekend sent shivers down my spine, echoing German 1930s beer halls.

It’s every man, every country for him and itself, folks. We have a terrible year ahead of us.

Brexit Breaks it Union Jack UK EU Britain
A Brexit Breaks it. Blogger’s own illustration.

Top illustration: America first. Blogger’s illustration and montage.

European elections 2017

 • Albanian parliamentary election, 2017
 • Armenian parliamentary election, 2017
 • Czech legislative election, 2017
 • Finnish municipal elections, 2017
 • French presidential election, 2017
 • French legislative election, 2017
 • Georgian local elections, 2017
 • German presidential election, 2017
 • German federal election, 2017
 • Hungarian presidential election, 2017
 • Liechtenstein general election, 2017
 • Dutch general election, 2017
 • Northern Ireland Assembly election, 2017
 • Norwegian parliamentary election, 2017
 • Portuguese local election, 2017
 • Serbian presidential election, 2017
 • Slovenian presidential election, 2017
 • United Kingdom local elections, 2017

Illustration: Mad magazine mascot Alfred E. Neuman.

Drømmer har aldri skadet noen

– Valget i Østerrike tolkes som et tegn på at høyrepopulismens fremgang kan stanses, skrev de, med patos og overbevisning.

P Cast, December 2016

More podcasts here. Want to subscribe? You can do that.