Søster Diesel (eller Lan Marie Ngyuen Berg?) i Mel Brooks’ Høydeskrekk (High Anxiety, 1977).

Foto: Norsk olje. Ren som sne. Oseberg A-plattformen på Osebergfeltet. Fotograf: Harald Pettersen, Statoil ASA. Montasje: Blogger.

– Vinduet er i ferd med å lukkes – Nyheter, tv og radio fra hele verden – NRK.no

English: The oil platform Statfjord A with the...
Statfjord A. (Photo credit: Wikipedia)

I Miljødirektoratets sammendrag heter det at de årlige globale utslippene økte fra om lag 40 til 49 milliarder tonn CO2-ekvivalenter fra år 2000 til 2010. Dette tilsvarer en årlig vekst på 2,2 prosent og er raskere enn veksten de tre foregående tiårene.

Uten nye klimatiltak er vi er i dag på vei mot en verden som kan bli 2,7 til 4,8 grader varmere enn den var i førindustriell tid, heter det i Miljødirektoratets oppsummering.

– Utslippspila i verden peker rett opp, men forskerne sier pila må gå bratt nedover om vi skal nå togradersmålet. Verdens ledere har tidligere blitt enige om at temperaturøkningen må begrenses til to grader over førindustriell tid for å unngå de farligste klimaendringene, sier Ellen Hambro.

via – Vinduet er i ferd med å lukkes – Nyheter, tv og radio fra hele verden – NRK.no.

Skulle vi ikke bare droppe olje- og gassutvinningen, med umiddelbar virkning, da, dere? De fleste vil muligens oppfatte spørsmålet flåset, men jeg forsikrer: Det er det ikke.

Klimarealister

I dag kom jeg under vær med en organisasjon jeg aldri har hørt om før. Klimarealistene, kaller de seg, og har følgende å si om seg selv:

  • En organisasjon for deg som ikke er enig med FNs klimapanel, IPCC, når de påstår at utslipp av CO2 endrer klimaet dramatisk. CO2 er derimot en ufarlig og livsviktig gass som er helt nødvendig for alt liv på jorda.
  • En organisasjon for deg som reagerer negativt på det ensidige og massive budskapet om en menneskeskapt klimatrussel sompresenteres i aviser, radio og fjernsyn, og på medienes motvilje når det gjelder å presentere vitenskapelige fakta som forteller en annen historie enn det politisk vedtatte.
  • Klimarealistene vil at ytringsfriheten må gjelde for alle fakta om klimaet – også de som utfordrer politisk vedtatte «sannheter».

Disse bildene (som ingenlunde illustrerer noen krise, Gud forby) er for ordens skyld ikke hentet fra organisasjonens nettsider:

Forurensning

Crisis? What crisis?

Blå himmel vil du derimot ikke ha store vansker med å finne, om du skulle svinge bortom.

Det er ethvert individs rett å skape sin egen virkelighet.

Interessant nok fremheves kaldere vintre som bevis for at den globale oppvarmingen er en vits. For det skulle jo tatt seg ut om den smeltede polarisen skapte en kaldfront mot gulfstrømmen – og kjølte ned norske farvann. Hørt slikt!

P.S. Her på Vestlandet, som pleide å være langt mer eksponert for gulfstrømmen, er det for øvrig slutt på badetemperaturene til sjøs. En trist kjensgjerning vi like godt kan venne oss til, først som sist.