Norway and the EU. Blogger's own drawing. Norge
Norway and the EU. Blogger’s own drawing.

 

Today’s terror attack yet to be seen?

We see terrorist attacks occurring more or less on a daily basis, to such a degree that this blogger honestly is about to lose track. Certainly there’s the Istanbul airport attack on … Wednesday, was it? Followed by the attack on Afghan police troops in Kabul on Thursday. Friday saw the grisly attack on foreigners in a Dhaka restaurant, while hundreds were killed in a Baghdad bombing in the early hours of yesterday.

Honestly, I had to concentrate in order to get the chronology right, but in truth I’ve really given up on keeping tabs.

The attack on Istanbul’s Atatürk international airport wasn’t even possible, judging by the boundless security measures in place, so you can’t help wondering, can you, if the French Police Nationale (formerly know as the Sûreté) – and what ever law enforcement agencies are involved – are equally prepared ahead of the upcoming Sunday’s Euro 2016 finale, to take place in Paris’s Stade de France, no more than seven months after the failed 13 November 2015 attempt, which, as we all remember, succeeded on numerous other Paris addresses on that fatal day.

Because if they are, the outcome may be just as bad.

Certainly there’s the metal detectors, the body searches and the trained eyes of countless police officers, but explosive devices come in a wide array of shapes, colours and materials, and if there’s one thing we know, it’s that potential assailants aren’t very likely to resemble the fellow I drew in the above cartoon, even if a bomb disguised as a football certainly is a thought.

There’s one more thing that we know; that the so-called Islamic State certainly hasn’t ignored the opportunity to make plans for an attack of such freakish dimensions, especially considering that its last attempt failed so disastrously (depending on point of view), at least when it comes to the Stade de France, at the time harbouring France’s president François Hollande, who, along with his co-visitors, escaped without a scratch.

We can only hope that this Sunday’s attempts fail, too, but I think it’s safe to say that they will be made. However I will say this:

Terrorism is nothing to do with the damages caused by terrorist acts, but the terror (i.e. the fear) and destabilisation they instill, as any philologist might have told you. Viewed in that perspective it would be safe to say that the terrorists have indeed achieved what they set out to do. But can they be defeated?

Absolutely, but we will be advised to remember that, so long as there are causes worth fighting for (or maybe not), they will be succeeded by others. We may like it or not, but the war on terror is everlasting.

Today’s terror attack remains to be seen, though. Perhaps today will be one of those rare, terror-free occasions? Let’s hope so.

In conclusion it boils down to whether or not we are willing to let fear prevent us from leading our lives by our own choice.

Hell no.

Please note: The above drawing portrays a terrorist impersonating a Muslim, with all the ISIL trimmings. It is my firm belief that Muslims aren’t in the habit of killing innocents, but we need to appreciate that terrorists would have us believe otherwise.

Top illustration: An ISIL terrorist in front of the Stade de France. Bloggers own drawing, superimposed on stolen photograph (the football is stolen, too, except for the burning fuse).

jarlie_big

Late edit: Of course it had to happen. Today’s terror attack took place in the Saudi city of Medina, not long ago.

 

Ulf Leirstein følger med. Bloggers egen tegning.
Ulf Leirstein følger med. Bloggers egen tegning.

 

Sjølvi Kvisthaug ønsker flyktningene vel hjem. Bloggers illustrasjon.
Men Sjølvi og de gode vennene hennes øvde på kammerset, så ofte de kunne. Bloggers illustrasjon.

Heraldisk harselas

Riksløven. Tegnet av blogger.
Riksløven, i bloggers fortolkning.

Med hånden på hjertet, jeg lover at raljeringen med riksvåpenet nærmer seg en slutt, men løven man publiserte i går, ble altså til i respons på en god venn, som ytret ønsker om rikshyener. Og så går man hen og beløver seg!

Slikt går rimeligvis ikke an. I et anfall av blysamvittighet, tegnet man følgelig hyenen over i dag, i håp om at hyeneelskeren vet å sette pris på den. Igjen, som man vil se, fra Disneys univers, denne gangen Løvenes konge.

Men så tenker jeg vi setter strek.

Man kan jo risikere anklager om mangel på nasjonalt sinnelag. Det vanker teppeinnkallinger for mindre.

Kolla min nya profilbild

Vi lever i underlige og bekymringsfulle tider, hvor utenlandske presidenter kan få tyske satirikere fengslet, mens våre egne pressetillitsmenn innkalles på justisministerens teppe, og partiet Rødt risikerer straff for bruk av riksløven som politisk virkemiddel, som også denne bloggeren har gjort seg skyldig i, i og for seg (om enn minus løve):

Nytt riksvåpen
Nytt riksvåpen? Bloggers egen illustrasjon.

Det begynte som en fleip, som det gjerne gjør:

Men ender med nytt profilbilde i de sosiale mediene, nu som ytringsfriheten er under slikt press.

Løven har jeg tegnet etter Disneys Robin Hood, förstås, eller Prins Johan i Disneys Robin Hood, da. Altså stjålet, slik det sømmer seg en moderne Hood. Parce que:

Je suis Jarlie
C’est moi!

Det bærer vel lukt i fengsel.

Bukker, havresekker, skatteflukt og statseierskap

Det er klart DNB har svin på skogen, inntil adskillige, får vi tro, så jeg klandrer ikke konsernsjef Rune Bjerke for den nervøse fremtoningen han for tiden gir for dagen. Men det betyr ikke at jeg er videre komfortabel med det som nå fremstår som en veritabel hekseprosess.

Jeg er ikke i ett øyeblikks tvil om at bankens konsernledelse har mye å svare for, og om at de holder godt tett om det meste, men de er altså ikke alene, og grumset i delvis statseide DNB, Statoil, Telenor, Kongsberg-gruppen, Hydro og Yara, er bare toppen av isfjellet.

Fordi de drives etter en praksis som er knesatt i norske foretak av en viss størrelse, hvor Rune Bjerke ingenlunde skiller seg ut. Teksten fortsetter under illustrasjonen.

VIP banking by DNB. Bloggers manipulasjon.
VIP banking by DNB. Bloggers manipulasjon.

Nå er det selvfølgelig kritikkverdig nok at en forretningsbank legger til rette for skatteunndragelser i stor skala, om ikke også staten skal kompromitteres, som eier – og dermed delaktig. Men det er ikke mitt eneste argument for avhendelse av statens aksjer, for staten skal strengt tatt kun ha én bank; sentralbanken, vanligvis omtalt som Norges Bank.

Ikke dermed sagt at vi skal blottes for forvaltningsbedrifter. Det fins områder hvor statlig eierskap ikke bare er ønskelig, men en forutsetning for statens eksistens, selveste – som infrastruktur, helse, sosial, justis, forsvar og annen beredskap.

Av samme grunn mener jeg statlig telekomeierskap, med hvilket jeg mener 100 prosent eierskap, er et avgjørende kriterium. Delprivatiseringen av Televerket var med andre ord en formidabel tabbe, som bør korrigeres ved første og beste anledning. Teksten fortsetter under illustrasjonen.

Televerket
Televerket-logo, vektorisert av blogger.

I stedet har vi en delprivatisert telekomgigant, som er involvert i globalt – og, utvilsomt, hjemlig – snusk av ypperste merke.

Skulle staten velge å selge seg ut (noe det er på høy tid at den gjør!), gir det selvfølgelig ingen av de da helprivate konsernene fripass til å fortsette med skurkestrekene, men staten vil i det minste ikke være involvert.

Og så blir det kanskje lettere å gå dem etter i sømmene?

Som vi vet, er det sjelden smart å sette bukken til havresekken. For skal vi først være ærlig: Er det ikke det vi gjør?

Men bare så lenge staten forblir delaktig – noe den granngivelig er.

Foruten, selvfølgelig, at staten strengt tatt ikke skal opptre som spekulant. Da er det ikke så rart at vi får new public management, det er jo ikke det.

Toppillustrasjon: Pengene flyr! Bloggers egen montasje, basert på kart fra Cliparts.co

Et lite apropos til Charlie Hebdos flaggtoning hin uke.

Je ne suis pas Charlie
Je suis Jarlie.

C’est suffit maintenant

Je suis fatigue

Islamkritisk debatteknikk

Hva de sier: «Det er jo ikke muslimene vi er ute etter, men den umenneskelige, kvinnefiendtlige og politiserende religionen deres.»

Hva de utelater: «Og dem som praktiserer religionen, naturligvis.»

Som et lite innfall, i anledning den løpende debatten, om medienes ledige omgang med islamkritiker-begrepet, som, ifølge et opprop i går, også brukes om muslimhat.

Jeg skal vokte meg for å beskylde samtlige islamkritikere for å tenke slik, men joda, det fins også flust opp av dem som bruker religionen som påskudd for etnisk «bekymring», og pressen står rede til å kjøpe det vikarierende argumentet – uten at jeg føler meg forpliktet til å repetere hvem som benytter det.

Tegning: Islamkritiker og muslim. Bloggers egen illustrasjon.