Sp: Ulv i politiske fåreklær

Kort innpå, midt i arbeidsdagen, nu som Sp-landsmøtet er sveivet igang.

Dette partiet, hvis leder ler så hjertelig, at du nesten er nødt til å le med (eller av?), fosser frem på meningsmålingene, slik nasjonalistiske partier for tiden har for vane.

La meg bare, i all hast, ile til med ønsker om at de ikke lykkes i Norge, tross partilederens formildende fremtoning, men at just det ulvefiendtlige partiet fremstår som ulv i fåreklær, får vi ta som en morsom bonus.

For øvrig:

Skal vi først holde oss med en hovedstad, må vi også sørge for at den får – og får beholde sine – hovedstadsfunksjoner.

Vanskelig å forstå?

Syns ikke det. Mine lesere vil uansett og for lengst ha annammet at herværende blogger ikke er synderlig begeistret for at hovedstaden drysses over landet, som tutti frutti-strø på en softis.

Det er uansett å håpe at den nasjonalistiske vinden, som for tiden sveiper over Europa, og som Senterpartiet inngår i, løyer innen høstens valg.

Foto: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, i bloggers billedmanipulerte gjengivelse.

Ingen – ingen! – skal fortelle meg at Venstre ikke hadde baktanker med årets landsmøte-belysning. Fotograf: Morten Skåningsrud/Venstre/Flickr. Fotoobjekt for denne blogger ukjent, men det varer, skal vi dømme etter glorien, neppe.