Brainers og no-brainers

TV 2-korrespondent Fredrik Græsvik er angivelig beskutt i Mosul:

Personlig tar man seg imidlertid i å spørre hvordan man, som eventuell Midtøsten-korrespondent, hadde forholdt seg til saken:

  • Drar til Mosul mens det skytes intenst fra adskillige hold, forventer beskytning, blir beskutt: Ikke-nyhet
  • Drar til Mosul, aner fred og ingen fare, blir likevel beskutt: Nyhet

Ville jeg kanskje ha sagt.

Hvor ble det dessforuten av Sigurd Falkenberg Midtøsten?

Oi. Han skulle vel aldri …