Media + høyrepopulisme = sant

Fimreite.org

Historien om fremveksten til den populistiske høyresiden, er et kjærlighetsdrama mellom media og populistene.

Uten medias oppmerksomhet hadde trolig den populistiske høyresiden fortsatt vært et marginalt fenomen. Selvfølgelig er dette en forenkling. Det er andre mekanismer og samfunnsstrømninger som har vært med å løfte høyrepopulismen opp og frem. Men media har vært instrumentell i å føre den nye høyrepopulismen til makten.

Konfliktlinjer
For å finne en forklaring på dette må vi se på noen grunnleggende trekk i media. Journalister ynder å trekke det man kan kalle konfliktlinjer mellom to parter. Altså det er en part mot en annen part. Det er foreldre mot barnevern. Arbeidsgiver mot arbeidstaker. Det er brukere mot NAV. Pasienter mot sykehus. By mot land. Makt og motmakt. Du forstår sikkert tegningen.

Og her kommer vi inn på elsk-hat forholdet media og den populistiske høyresiden har til hverandre. Selv om store deler av media, og spesielt kommentariatet…

Vis opprinnelig innlegg 528 ord igjen

Even Norway Is Riding the Populist Wave of Politics – Bloomberg

During its 96-year-old history, the Center Party has courted both conservatives and progressives while remaining steadfastly opposed to centralization, wolves and foreign cheese.

Now, the political party of choice for Norway’s farmers is riding the populist wave.

Source: Even Norway Is Riding the Populist Wave of Politics – Bloomberg

And, one might — albeit sadly — add, a nationalist wave.

Trygve Slagsvold Vedum.

Og der var Ap-seieren beseglet

Det blåser en fremmedkritisk vind over øya. Nå er jo ikke akkurat det noen nyhet, men den har nok antatt en del i styrke, etter en mindre voldsepisode i en lokal dagligvarehandel i går, som, etter de hissig svirrende ryktene å dømme, involverte flyktninger fra det afrikanske kontinentet.

Nå kan man saktens spørre seg hvordan det bidrar til å sikre Ap-seier i mandagens valg. Årsaken er en Ap-ordfører, som ber om fornyet tillit – på denne måten:

Valdsepioden fører til at ordføraren vil setja saka opp busetjing av flyktningar opp som ekstrasak på kommunestyremøtet 22. september.

– Ja, kommunestyret bør no få høve til å drøfta om me skal ha eit flyktningeprogram vidare i Tysnes. Me stiller oss til disposisjon og gjer så godt me kan, og så opplever me dette. Då må kommunestyret få høve til å drøfta om me skal fortsetja dette programmet eller ikkje, seier han.

Og resten kan du lese her.

(Man hadde en stund sikret seg Googles mellomlagring – såkalte bufring – av originalartikkelen, som nå er erstattet av den reviderte versjonen, dessverre, uten først å sikre seg skjermdump. Nå er også den forsvunnet, ulykkeligvis.)

Det gjelder å se vindene an, spesielt så tett oppunder valgdagen, og her har vi definitivt en politiker som vet å vende kappen etter dem. For dette var da ukjente takter fra Ap-hold, var det ikke? Jeg vil tro vi må tilbake til Rune Gerhardsens frieri til Frp-folket, med det famøse snillismeutspillet.

Min gjetning, for Tysnes kommune, i ethvert fall: Valgskred for Arbeiderpartiet. For dette var godt politisk håndverk, om det er valgseier man vil ha. I alle fall om stemmekvegets mentale fakulteter har tatt fri. De politiske og moralske implikasjonene derimot, kan man saktens diskutere.

Innvandrer-kritikerne applauderer i det minste – og de er ikke så rent få.

Jeg gratulerer, med ytterst blandede følelser.