Ikke bare bare å flytte papir

Jeg burde selvfølgelig vite bedre enn å gi for dagen mitt besyv på Edward Snowden igjen, men som privat ventil for egne betraktninger, anser man likevel denne anonyme bloggen en relativt trygg arena. Det hindret ikke reaksjoner i de sosiale mediene, så vel som ad elektroniske brev.

Et inntrykk som har festet seg, er imidlertid den utbredte oppfatningen at Snowden stjal de hemmeligstemplede dokumentene i fysisk forstand – altså i form av cellulosebasert papir, i digitaliseringens tidsalder, for så å anbringe de 1,7 millioner dokumentene i pressens trygge forvaring. Det blir en solid bunke, det!

Hertil må det kanskje anføres at kun 200.000 av dem ble lekket til journalistene han møtte i Hongkong. Fortsatt en pen bunke kofferter – eller paller, vil jeg tro.

Gudene må vite hvordan han fikk smuglet dem forbi skiltvakten utenfor Fort Meade. Ikke å forglemme kopisjefens hevede øyenbryn, ved synet av det økte papirforbruket.

Men så var de vel heller ikke papirer, de 200.000 smulene han delte med pressen (og som ga hele operasjonen slikt et forsonende trekk), som skulle tjene som garanti for hans sikkerhet, men dekrypterte, elektroniske dokumenter, som ingenlunde står som garanti, når de resterende 1,5 millionene dokumenter befinner seg annensteds, under betryggende lås og slå.

Hvor, vites ikke, men Lubjanka (FSBs hovedkvarter i Moskva) er vel gjetning god som noen?

Men nu lar vi Snowden være Snowden for en stund. Tross alt kunne man strengt tatt ikke bry seg mindre – om selve saken, vel å merke. Den samstemte lovprisningen derimot, har vært et selsomt skue, som også har motivert mitt beskjedne engasjement. Men det er også alt.

En stor takk går til alle som har insinuert personlige CIA-kontakter og sådant mere, og dermed gitt en sølle blogger skinn av geopolitisk verdi.

Det hjalp på selvbildet!

Har Snowden grunn til å frykte amerikansk rettsvesen?

Kontroversene rundt den amerikanske avhopperen Edward Snowden blaffet en anelse opp i helgen, i kjølvannet av The Sunday Times’ angivelige avsløring av MI6′ agentforflytning, som følge av at russisk og kinesisk etterretning knekket krypteringen av Snowdens stjålne dokumenter. Dokumenter jeg for øvrig er sikker på har vært i FSBs ukrypterte besittelse en stund.

Hvis det fins det minste hold i Glenn Greenwalds umiddelbare respons, ikke minst om at en ikke kan feste lit til «ikke-navngitte regjeringskilder», er det heller ingen grunn til å tro at britisk etterretning har gjennomført slike omdisponeringer – som om det skulle gjøre noen forskjell.

Det faktum at en forbrytelses verst tenkelige utfall forblir umaterialisert, hvorom vi forresten veldig lite vet, kan da umulig tas til forbrytelsens inntekt?

Russisk omsorg?

Emblem of the russian FSB, the successor of th...

Personlig er jeg imidlertid av den oppfatning at Russlands FSB satte sine klør i de stjålne dokumentene, i det øyeblikk Edward Snowden fikk innvilget sitt omstridte asyl – eller hva det nå er avhopperne får. Til forskjell fra mine meningsmotstandere, ville jeg ikke drømme om å presentere mine udokumenterte påstander som fakta, slik de nesten uten unntak har for vane. De er og blir mine antagelser, som jeg ganske enkelt anser mer sannsynlig – enn at Kreml, Putin og FSB uegennyttig verner om Snowdens personlige sikkerhet, på bakgrunn av sitt humanitære sinnelag (hørte jeg noen fnise?).

Det reneste sludder, naturligvis. Vi har en informasjons- og propagandakrig gående, og det jeg kan dokumentere, som en ugjendrivelig kjensgjerning, er at Edward Snowden virker som viljeløs(?) marionett i Vladimir Putins tjeneste (teksten fortsetter under videoen):

Hvor straffbart det er å springe fiendens ærend på den måten, vet jeg selvfølgelig ikke, men patriotisk (som Snowden hevder han er), det er det vel knappast.

English: Vladimir Putin in KGB uniform Deutsch...
Russlands president Vladimir Putin i KGB-uniform. (Photo credit: Wikipedia)

Det hverken snowdenkritikere eller -tilhengere derimot kan hevde for sikkert, er hvorvidt de stjålne dokumentene er overlevert russisk etterretning.

Som allerede nevnt, betviler jeg at russiske myndigheter har Snowdens sikkerhet for øye, når de – inspirert av sitt ømme hjertelag – tar mannen under sine vernende vinger. At Snowden-tilhengerne ikke ser hvem de egentlig forsvarer, er meg i sannhet en gåte, men vi lever, i motsetning til Snowden, i et fritt land, så værsågod.

Fakta på bordet

Når Snowden-vennene påberoper seg fakta, er det med bakgrunn i at heller ikke kritikerne evner å presentere slike – som selvfølgelig er en ytterst besynderlig omgang med virkeligheten. Det fins én ting som kan bidra til å gi oss et omtrentlig bilde av hva som har og ikke har foregått: En grundig og rettslig gjennomgang. Hadde det bidratt til de paranoide konspirasjonsteoretikernes sjelefred, kunne en slik rettslig gjennomgang ha blitt gjennomført på russisk jord, for min del, for eksempel under Den internasjonale straffedomstolens (ICC) administrasjon, skjønt den normalt ikke befatter seg med spionasje, og hverken USA eller Russland har ratifisert dens overnasjonalitet.

Nei, jeg er redd mannen må til USA, hvilket selvfølgelig er hva skeptikerne frykter. For rett skal være rett: Landet har en tvilsom historie, i sin rettslige omgang med etterretningsorganisasjonenes fullmakter og rettigheter.

Til internasjonal spott og spe

Hvilket grunnlag har vi imidlertid for å forvente en parodisk og summarisk rettergang, i en sak av så skjellsettende betydning? Om USA ikke ønsker å fremstå som en rettsløs fasciststat: Overhodet intet. En prosess av dette omfanget, vil bli fulgt med argusøyne, av verdens skarpeste jussprofessores, tillikemed menneskerettighetsorganisasjoner og, ikke minst, verdenspressen, som – fordi Snowden velvillig delte noen av hemmelighetene med den, står i en slags takknemlighetsgjeld, som vi de siste årene har sett følgene av (hvilken avis ville vel dessforuten ikke bejuble et lass gratis – ellers hinsides fatteevne kostbar – «gravejournalistikk», rett i fanget?).

Og helt seriøst, dere: Både Russland og USA har sine mangler, den ene muligens betydelig flere enn den andre, men hvem stoler du mest på? La meg omformulere den: Hvem stoler du minst på?

Det fins ingen grunn til å betvile en rettferdig rettergang, som, for alt jeg vet, vil avdekke at Edward Snowden ikke har foretatt seg andre klanderverdige ting, enn å opptre som Kremls gallionsfigur. Det jeg derimot vet, er at det kun fins én måte å få fakta på bordet på: En grundig, uhildet og internasjonalt overvåket rettssak.

Så kan de konspirasjonsteoretiserende fusentastene hamre sine «ugjendrivelige fakta» i bordet, så mye de bare lyster. Min overbevisning baserer seg på en magefølelse, simpelthen fordi kjensgjerningene foreløpig uteblir.

Det hadde ikke gjort noe om motparten vedgikk det samme.

I mellomtiden får vi se å få unnagjort Snowdens in absentia Bjørnsonpris-tildeling. Og siden vi er i gang: Har noen luftet en posthum fredspris til Kim Philby ennå?

P.S. Umiddelbart etter publisering av denne bloggposten, ble jeg på Twitter – nokså hissig – konfrontert med at det er USA, ikke Russland, som overvåker sine borgere. Jeg vet ikke hva man skal svare til slikt, og ber om forståelse for at jeg ikke lenker til tråden. Det har aldri vært min intensjon å henge ut – eller æreskjelle noen.

Snowden rundlurt

Den amerikanske varsleren Edward Snowden har fått forlenget oppholdstillatelsen i Russland med tre år, ifølge advokaten Anatolij Kutsjerena.

Emblem of the KGB Deutsch: Emblem des KGB Ital...
KGBs våpenskjold. (Photo credit: Wikipedia)

Det skriver Dagbladet, og formodentlig resten av verdenspressen, i dag, og du kan ikke hjelpe fornemmelsen for at Snowden må føle seg grundig lurt av russiske myndigheter, som er blitt enorme mengder amerikanske statshemmeligheter til del, i kjølvannet av asylet de ga ham hin år.

Om Sovjetunionen ikke hadde praksis for å ta så godt vare på spionene sine, innrømmet de dem i det minste statsborgerskap. Det er ikke vanskelig å forestille seg at Snowden forventet noe av det samme.

Ender det med disse tre årene, vil han om noen år igjen være fritt vilt for amerikanske spionjegere. Med rette, vil nok mange mene, men ikke desto mindre:

Fy skam, Russland. Det blir ikke enkelt å rekruttere flere spioner på den måten.

Toppillustrasjonen er bloggerens egen.

Stuck in Moscow? Snowden hadde flere valg

Hvis du leser denne bloggen med ujevne mellomrom, vil du sannsynligvis ha registrert en viss bestyrtelse, etter at norske krefter hin uke tok til orde for Edward Snowdens fredspris-kandidatur.

I kontroversene som fulgte, ble jeg gang på gang møtt med påstander om at Snowden ikke hadde andre valg enn å bli i Russland – til hvilket det bare er å replisere at mannen hadde stående asyltilbud fra Bolivia, Nicaragua og Venezuela.

Per 6. juli 2013, da Snowden alt befant seg «i transitt», på flyplassen i Moskva, var det også allment kjent at ytterligere seks land hadde asylsøknaden hans til behandling – en behandling som var rimelig bortkastet, etter at russisk etterretning hadde satt sine klør i avhopperen. Teksten fortsetter under kartet.

Snowdens asylmuligheter per juli 2013.
Snowdens asylmuligheter per juli 2013.

Det er videre blitt hevdet at Edward Snowden ikke kunne dra noensteds, etter at USA inndro passet hans, mens han satt på flyplassen i Moskva. Som de fleste imidlertid vil vite, ville enhver asyltilbyder kunne utstyre sine asylanter med nødvendige reisedokumenter.

Var det noen som holdt Edward Snowden tilbake, er det rimelig å anta at det var russisk etterretning.

(Jeg mener … Hadde du gitt slipp på en sånn gullgruve?)

Jeg mangler dessverre en oppdatert liste over eventuelle asyltilbydere, men kan i det minste erklære påstandene om Snowdens fraværende valgmuligheter, døde og maktesløse.

At det har befestet seg en generell overbevisning om at russerne er good guys, og amerikanerne bad, er det vel ellers lite noen av oss kan gjøre noe med. Har folk først bestemt seg, blir det nok slik.

– Sverige spionerer på Russland for USA – nyheter – Dagbladet.no

(Dagbladet): Den svenske etterretningstjenesten FRA (Försvarets radioanstalt) spionerer på Russland og lederskapet i Moskva for amerikanerne.

Det framkommer av topphemmelige dokumenter fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA, som SVT har fått tak i fra journalisten Glenn Greenwald og NSA-avhopperen Edward Snowden.

via – Sverige spionerer på Russland for USA – nyheter – Dagbladet.no.

Men kjære vene … Dette har da allmennheten «alltid» visst! I alle fall de 30 siste årene. Etterretningsverdenen enda lengre.

Så hva er det som får pressen til å utlegge Edward Snowdens lekkasjer som «avsløringer»?

(Gad vite hva de må ha trodd Carl Hamilton bedrev.)

På den annen side, hva vet vel svenskene? De svever fortsatt i villfarelsen at det heter Ryssland.

Dette er overvåkningsskandalen som ryster en hel verden – nyheter – Dagbladet.no

Oj, vad jag blev chockad!

RIO DE JANEIRO/OSLO (Dagbladet): Den amerikanske etterretningstjenesten NSA skal ha overvåket mer enn 33 millioner mobilsamtaler i Norge i en periode på 30 dager ved årsskiftet 2012/13.

Dagbladet avslører i dag et nytt dokument fremskaffet av den tidligere NSA-ansatte varsleren Edward Snowden. Snowden-dokumentet og USAs eget notat om dokumentet publiseres i dag på Dagbladet Pluss (krever abonnement). Der kan du også lese en detaljert gjennomgang av hva «Boundless Informant»-programmet er, og hva det som står i det topphemmelige dokumentet egentlig betyr.

via Dette er overvåkningsskandalen som ryster en hel verden – nyheter – Dagbladet.no.