Antirasister på villspor?

Vi kjenner alle gode, gamle «Jeg er ingen rasist, men …», som innledning til et og annet rasistisk utsagn, som om rasistiske meninger ingenlunde kan sidestilles med rasisme.

Noe av det vi har bevitnet denne vinteren, både her hjemme og i Europa for øvrig, har utvilsomt vekket minner om mellomkrigstidens og krigens Europa, selv om parallellene slett ikke har vært identiske.

Når mange av samtidens tildragelser bringer en i tanker om nazistenes jødeforfølgelser, og assosiasjonene bringes til torgs, for eksempel her i bloggen, blir de imøtegått på det iherdigste, ofte av folk som nødig slås i hartkorn med Tysklands naziregime.

Men her er greia:

Jeg slår både Stalin, Mao og Abu Bakr al-Baghdadi, samtlige herremenn som har gjort seg skyldig i grusomheter mot menneskeheten, i hartkorn med Adolf Hitler. Det betyr ikke at de er, eller at jeg benevner dem, nazister. Det hindrer meg likevel ikke i å trekke paralleller, slik jeg nå gjør med Norges inhumane asylpolitikk (som for øvrig også høster hard FN-kritikk).

Med dagens tegning (over) førsøker jeg å illustrere nettopp dette:

Man må ikke være nazist, om man er rasist, selv om en nazist nødvendigvis må være rasist.

Kjære forurettede rasist: Ser du forskjellen?

Det er klart Norge, og Regjeringens støttespillere, ikke er nazister!

Nazistene deporterte jøder. Deporterer vi jøder, kanskje?

hvit_buss

Nazistene demoniserte jøder. Demoniserer vi jøder, kanskje?

IMG_0632

Ikke-nordmenn er sterkt overrepresentert blant voldtektsmenn. Skal vi heller snakke om «den norske voldtektskulturen»?

Kjetil Rolness i dagens Dagbladet

Nazistene konfiskerte jødenes eiendeler. Konfiskerer Danmark (og vi) jødenes eiendeler, kanskje?

Fordømmelsen av den såkalte «smykkeloven» i Danmark har vært omfattende. Men få er klar over er at Norge har et enda strengere regelverk for hvor mye en asylsøker kan ta med i kontanter for å få pengestøtte.

NRK.no 27. januar 2016

Uniformerte nazister trakasserte den jødiske befolkningen. Har vi uniformerte, som trakasserer den jødiske befolkningen, kanskje?

soldiers_of_odin

Nå har «Odins soldater» etablert seg i Norge.
– Vi er snart representert i hver krik og krok av landet

Dagbladet, 23. januar 2016

Sper du så på med giften som spres i kommentarfelt og sosiale medier:

[ … ] Mens de afrikanske og arabiske folkevandrerne som nå flommer over Middlehavet er vår tid «nazister».

Kommentatoren «ETNISK NORSK, DVS MED URBEFOLKNINGSBAKGRUNN.» i denne bloggen

[ … ] Akkurat slik arabiske menn ved massive overgrep tar seg til rette ovenfor den tyske urbefolkningen i Køln og andre europeiske byer. Konklusjon: Innfødte europeere er vår tids urbefolkning, der innvandringskritiske innfødte europeere også er vår tids jøder. Så Gud hjelpe dere globalister som nå driver fram nye Lebensraum-folkevandringer, som også vil føre til nye Holocaust mot Europas urbefolkning.

Kommentatoren «ETNISK NORSK, DVS MED URBEFOLKNINGSBAKGRUNN.» i denne bloggen

… håper noen voldtar og dreper dine barn. du burde stukket av med svina du hjalp

– Norge Er Vårt

Spreng dritten..Brenn det ned

– Norge Er Vårt

Død over AP.Disse folka er landsforrædere.Få alle i konsentrasjonsleirer, å rett i gasskammere.

– N.N.

..blir kvalm hver gang jeg hører eller leser et arabisk navn knyttet til norsk politik..

– N.N.

doera
Illustrasjon fra Facebook-siden Norge Er Vårt (tror jeg, som, av uvilje mot å ferdes slike steder, har hentet den ad omveier).

Jeg kunne selvfølgelig fortsette. Noen av dem som tar anstøt av at jeg kaller dem rasister, som det er naturlig å sammenligne med nazistene, tar anstøt av sammenligningen.

Jajajjj …

Idioter vil forbli idioter, og det har svært liten hensikt å ergre seg over dem, men jeg må tilstå at jeg ergres over at mine meningsfeller, samtlige av dem, tror jeg, vegrer seg for å kalle rasister rasistiske.

Jeg vet ikke om det er av hensyn til debattklimaet, fordi det anses usivilisert, kanskje uakademisk (gisp), å benevne mennesker og ting ved deres rette navn, eller om også de svever i villfarelsen at en rasist nødvendigvis må være nazist.

Er det tilfellet, er ikke rasistene de eneste som er på villspor.

La oss ikke gi de høyreekstreme monopol på klar tale. Jeg ser ingen grunner til å avstå fra hitling, når den er relevant.

Hege Ulstein har også et poeng i dagens kronikk, Nasjonal famling (bør leses!).

For om det lyder som rasisme, og ser ut som rasisme, er det sannsynligvis …

Vel, rasisme.

Ondhetstyrannenes kunnskapsløse, tomme trusler

Som vi til stadighet ser, må enhver godhetstyrann, i alle fall de som lufter egne meninger, gjøre regning med å få skrevet sitt påpasset av ondhetstyrannene, slik jeg fikk, i kjølvannet av gårsdagens «Holocaust»-bepostelse:

[ … ] Så Gud hjelpe dere globalister som nå driver fram nye Lebensraum-folkevandringer, som også vil føre til nye Holocaust mot Europas urbefolkning.

Skriver «ETNISK NORSK, DVS MED URBEFOLKNINGSBAKGRUNN.» i sin kommentar.

Her burde det kanskje presiseres at man er føderalist, med opphevelse av de europeiske nasjonalstatene som målsetting, til fordel for en europeisk føderasjon. Men det blir spiseflikking. Viktigere er det at ingen bør la seg skremme av slett kamuflerte trusler, som
«[ … ] Så Gud hjelpe dere globalister som nå driver fram nye Lebensraum-folkevandringer». Jeg har mottatt langt mer utilslørte trusler før, om kuler plantet i pannebrasken og den slags, men vi vet jo hvordan disse menneskene er.

Desto fornøyeligere, selvfølgelig, når de hevder jødene en «europeisk urbefolkning», slik «ETNISK NORSK, DVS MED URBEFOLKNINGSBAKGRUNN.» også presterer i kommentaren:

Jødene var ikke innvandrere i Europa. Men har bodd her minst siden Karl den Stores tid, og dermed fra de første nasjonaldannelser. Askenazy-jødene var således en europeisk urbefolkning, akkurat som germanerne, slaverne, latinerne. Det er faktisk vi innfødte europeere som er vår tids jøder!

Misforstå meg endelig rett: Europeiske jøder er et svært naturlig og velkomment innslag i Europa (kjære vene, ethvert skolebarn vil vite at de etablerte det europeiske bankvesenet, først i Venezia, slik vi kjenner det), men den som hevder dem annet enn migranter fra Palestina, hvor lenge det enn måtte være siden, er på villspor av uante dimensjoner.

Når den renrasede nordmannen til alt overmål presterer følgende kraftsalve:

[ … ] Mens de afrikanske og arabiske folkevandrerne som nå flommer over Middlehavet er vår tid «nazister». Nazismen var nemlig en ektrem utvekst av Vølkish-bevegelsen, som også utviklet Lebensraum-ideen. Om at ekspansive folkegrupper, sperret inn av trange grenser på ressursfattige områder, hadde rett til å overta landområder fra folkefattige, nasjoner. Når muslimske menn nå flommer over Middelhavet og marsjerer oppover Balkan, er de på samme jakt etter Lebensraum som de Wehrmacht-innvandrerne som i 1939 brøt ned de polske grensestolpene, og i 1941 padlet over San-elvea for innvandre Russland (Fall Barbarossa).

Ja, da vet du i grunnen hvem du står overfor. De har jo alltid vært der, men fortrinnsvis i de mørke avkrokene av Internett. Etter regjeringen Solbergs tiltredelse, kan det virke som om de i økende grad anser tankegodset sitt comme il faut (eller skulle vi si Salonfähig?), og ser vi på Norges offisielle politikk, er det all grunn til å gi dem rett i det.

Det er, slik tingene står, vi liberale og humant orienterte som er ekstremistene, godhetstyrannene, i alle fall om vi bruker myndighetenes offisielle holdninger som målestokk – mens «ETNISK NORSK, DVS MED URBEFOLKNINGSBAKGRUNN.» og hans/hennes geliker står last og brast med Regjeringen. Det er nesten så en undres hvorfor de stadig opererer anonymt (skjønt noen av dem er kommet ut av skapet). Etter alle solemerker er de pinlig oppmerksom på hvor langt ute på viddene de er.

Dithen hadde vi kanskje aldri trodd vi skulle komme. Så var det vel også noe av poenget med gårsdagens post, En gang i verden.

Det er meg for øvrig en gåte at tidspunktet for ens etnisitets inntreden på et kontinent, skal være avgjørende for hvilke rettigheter en skal vederfares. Jødene som kom før «Karl den Stores tid» (men, «ETNISK NORSK», det fantes europeiske «nasjonaldannelser» lenge før hans tid), skal ha de samme, selvskrevne rettighetene som resten av oss. Og fortjener den samme respekten som Ola og Kari. Dermed er det ikke sagt at de som kom noen hundre år senere, eller i løpet av høsten som gikk, skal strippes alle folkerettslige rettigheter.

Graver vi oss langt nok bak i tid, migrerte de indoeuropeiske stammene – eller vi, da – fra … Vel, det ligger vel egentlig i navnet, uten at det av den grunn bør gi oss spesielle fortrinn.

Summarisk håndtering, slik vi nå ser den utspille seg på norsk jord, er noe vi forbinder med nazistenes Volksgerichtshof, om vi nå først skal gi oss de tyske glosene i vold.

Sånt kan vi kort og godt ikke være bekjent av, uten samtidig å gi avkall på rettsstats-betegnelsen vi ynder å smykke oss med.

Jeg lot den ariske nordmannens kommentar stå, som jeg skrev i mitt tilsvar. Ikke bare på grunn av uviljen mot eventuelle kneblerstempler, men fordi verden er tjent med å se hvilke vrangforestillinger disse menneskene lider under.

Å true til taushet, med dulgte trusler derimot, tror jeg kanskje har motsatt effekt, «ETNISK NORSK, DVS MED URBEFOLKNINGSBAKGRUNN.».

Jeg fortsetter nok ufortrødent, parce que:

Je suis Jarlie
C’est moi! Og det under fullt navn. Feiging.

En gang i verden

En gang i verden kunne vi snakke om jødedeportasjonene med forakt i stemmen, med visshet for at vi var av en annen støpning.

Vi kunne felle en tåre for Anne Frank, og for dem Oskar Schindler ikke klarte å redde – eller av Sofies valgLivet er herligHolocaust (TV-serien) eller Pianisten.

Men det var før Erna:

Vi må stålsette oss for at det vil være mye uro rundt utsendelser fremover. Dette blir ikke smertefritt. Det er stor smerte for dem som har tapt håpet sitt om et opphold her.

Sier hun, og advarer om at vi vil se mange hjerteskjærende scener i tiden som kommer.

For hvert år som går, vil det føles som et fjernt minne, men:

En gang i verden kunne vi snakke om jødedeportasjonene med forakt i stemmen, med visshet for at vi var av en annen støpning.

Vi kunne felle en tåre for Anne Frank, og for dem Oskar Schindler ikke klarte å redde – eller av Sofies valgLivet er herligHolocaust (TV-serien) eller Pianisten. Og tenke at det ikke er lenge siden slike grusomheter fant sted.

En gang i verden.

P.S. Ja, det er forskjell på selv å drepe, og på å overlate vergeløse mennesker til en uviss skjebne. I alle fall om man slavisk følger lovens bokstav. Så er det Gud hjelpe oss også det vi gjør.

Foto: Fra oppstanden i den jødiske ghettoen i Warszawa, mai 1943. Fotografen er ukjent, men bildet er med stor sannsynlighet tatt av en fotograf i tyske Propaganda Kompanie 689, tilgjengeliggjort for offentlig bruk, ad Wikimedia Commons.

Hvor deporterende er deportasjonene?

Hvordan hadde vi løst problemet, var de mange nok?

Eksempelet er urettferdig, sier du?

Mon det. Man er helt på det rene med at mange vil finne sammenligningen usmakelig, og ser naturligvis forskjellene, all den tid våre deportasjoner ikke motiveres av rasehygiene – i alle fall ikke offisielt.

Dessuten er det jo ikke sikkert at vi sender dem i døden. Det er ikke det …

Er det?

(Er det?)

Spørsmålet står likevel fast: Hvordan hadde vi håndtert slike «kvanta»?

Det er jo mulig vi hadde gjort det annerledes, om vi var villige til å ofre kollektivttilbudet, det er jo det.

Men … ?

Ok, så er det blitt noen deportasjonsposter de siste dagene. Så er man også dypt, inderlig og ettertrykkelig rystet. Det er i det hele tatt ikke mulig å henlede tankene på annet om dagen – enn hva slags land vi er blitt. Det bør imidlertid anføres at Fremskritspartiet – og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug – har fått mye pepper, men de er åpenbart ikke alene (hører du, Støre?). Noe som rimeligvis skaper grobunn for denne bloggerens tredjegrads forfnysning.

Hvordan gikk det med dem?

Så hvor er de, de 13 hovedsakelig enslige, unge asylsøkerne vi kastet ut av Ankomstsenter Finnmark, med adresse Murmansk, i går kveld?

Stryker de gatelangs i den murmanske sprengkulda?

NRKs reporter, som fulgte deportasjonen, forteller at «de så langt ikke har blitt møtt av noe apparat som kan ta seg av asylsøkerne på russisk side». En reporter som videre har følgende å melde (ordrett gjengitt):

Denne bussen hadde norsk sjåfør, og måtte klare seg på egen hånd når den kom på russisk side. Og slik er det jo, i slike tilfeller er det ikke noe apparat for å ta seg av grupper som dette. Oppgaven til bussen var å få folk til steder hvor de kan transporteres videre, som Moskva og St. Petersburg.

Denne damen mener imidlertid at Russland er et trygt land:

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Fotograf: Torbjørn Tandberg.
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Fotograf: Torbjørn Tandberg.
Det gjenstår selvfølgelig å se, men ethvert menneske med snev av humant sinnelag, ville nok stille seg svært tvilende til justisministerens vurdering.

Noen lar seg i alle fall ikke skremme av utsiktene til å få blod på hendene, men jeg forventer at departementet følger de deportertes videre skjebne, og at informasjonen tilflyter norsk offentlighet.

Bildet oppi toppen er bloggers egen montasje. Det er ikke så lyst i Murmansk nå, hvor det er mørketid ved disse leiter, som det fremgår av soloppgangs- og nedgangs-tidene oppgitt i montasjen (på basis av data hentet hos yr.no), men man orket ikke å jakte bedre motiver.

Utkastelsene: Handler de på våre vegne?

 

Jeg vet ikke om du husker den, tiden da våre regjeringer måtte forsvare seg mot anklager om overdreven utvisningsiver – og inhuman innvandringsstopp.

Den kan være vanskelig å huske, fordi overgangen ikke kom over natten, men gradvis eskalerende – fra det, til en samtid der regjeringen kan skryte av de rekordartede utvisningstallene.

Og det er oss, velgerne, de vil tekkes når de skryter. Det må bety at regjeringen antar at vi liker det vi hører.

Da melder spørsmålet seg:

Er det fordi de har forstått eller misforstått oss?

Det skulle jeg veldig gjerne ha visst.

Foto med tillatelse fra Den europeiske unions multimedia-arkiv.