Gode på bunnen

Altfor sen Venstre-distanse?

Etter å ha tjent som garantist for den blåblå regjeringen i tre år, går Venstre i dag til det skritt å distansere seg fra den, et lite halvår før valgkampen dras i gang.

Det spørs vel om det var tidsnok.

Foto: Venstreleder Trine Skei Grande. Fotograf: Jo Straube/Venstre/Flickr.

Ingen – ingen! – skal fortelle meg at Venstre ikke hadde baktanker med årets landsmøte-belysning. Fotograf: Morten Skåningsrud/Venstre/Flickr. Fotoobjekt for denne blogger ukjent, men det varer, skal vi dømme etter glorien, neppe.

Venstre: Økt kollektivtrafikk gjennom økte billettpriser (gah…)

Oslo Flexi 2009

Som de fleste vil vite, profilerer Venstre seg som ett av våre fremste miljøpartier, sammen med SV og Miljøpartiet De Grønne (Sp er det vel ingen som anser grønt, om vi et øyeblikk ignorerer partifargen, Felleskjøpet og medlemmenes fortrinnsvis grønne, landlige element) – en erkjennelse som brått må ha demret for samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V), da han nektet Ruter (selv foretrekker jeg fortsatt Sporveien, jeg, da) de økte bevilgningene selskapet sårt trengte, for å opprettholde et godt kollektivtilbud i hovedstaden.

English: Norwegian politian representing Venst...

Både Ruter og Elvestuen (t.h.) er nok enig om at en økning i kollektivtrafikken er det som trengs, om man vil den kvelende privatbilismen til livs, hvilket naturligvis er Elvestuens viktigste beveggrunn for å trumfe gjennom en prisøkning på enkeltbilletter, til 50 fete kroner, om man, fra og med 1. februar 2012, kjøper billetten ombord – samtidig som man ser til at billettautomatene gjøres så utilgjengelig som overhodet mulig. Det gjør kollektivbillettene i Oslo til verdens dyreste, med en prisøkning på 66 prosent, siden 2003.

I Bergen koster enkeltbillettene kr 27,- (i sone 1 og 2), i Trondheim kr 30,-

Det er mulig jeg tar feil, men så vidt jeg husker, kostet enkeltbillettene noe mellom 15 og 18 kroner, da jeg begynte å bruke Oslos kollektivtilbud på permanent basis, på midten av 1980-tallet.

Redusert privatbilisme og økt bruk av kollektivtilbudet? Yessireebaba, slik skal det gjøres!

Jeg vet at jeg muligens kan ha gitt inntrykk av kommunalpolitisk idioti er noe som er forbeholdt landsbygda, men byrådets logikk i denne saken må vel kunne betegnes tilnærmet uslåelig, eller hva?

P.S. Flexikortet for oven, som etter mitt syn var en glimrende oppfinnelse, den gang det ble introdusert (og i mange påfølgende år), er angivelig forsvunnet fra billettutvalget.