Pressens latterliggjøring ikke alltid like subtil

Det er lov å tenke, også for journalister, av hvem en antagelig bør kunne forvente kjennskap til Vær varsom-plakatens pkt 3.9, lydende:

3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

Ikke desto mindre presterer Aftenposten (tillikemed NRK, har jeg sett) å spre dette, gjennom alle tenkelige kanaler:

Vel fremstår Håvard hverken sjokkert eller sørgende, men her burde det blinke blå lys i redaksjonen, Aftenposten! Jeg er heller ikke i ett sekunds tvil om at mannen er ved sine fulle fem, men det ville kanskje være en overdrivelse å hevde at han fremstilles som om han var det.

Så kan man selvfølgelig hevde herværende blogger minst like hensynsløs, i og med videreformidlingen, men man skjuler seg bak kjensgjerningen at skaden alt er skjedd – og at overtrampet neppe kunne illustreres bedre.

Dette prisbelønte bildet viste seg å være manipulert. Nå er det felt i PFU – kultur – Dagbladet.no

Fra pressens vær varsom-plakat:

Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.

Dagbladet (og andre):

Det punktet mener PFU Agderposten ikke har fulgt, og avisa ble i dag felt med fem mot to stemmer, skriver bransjeavisa Journalisten.

via Dette prisbelønte bildet viste seg å være manipulert. Nå er det felt i PFU – kultur – Dagbladet.no.

Rent bortsett fra at Gud og hvermann ser at dette er photoshoppet, til de grader at selv merking burde være unødvendig.

Til dem som fortsatt ikke ser det: Sjekk vinduene. Når så du selv den effekten (trolig motion blur) i et bussvindu?